Kiedy chlałeś do 3:00 a o 7:00 wstajesz do pracy:

#heheszki #szpilka #humorobrazkowy #boks