prezes klubu jadący po jego wychowankach z których zrezygnowano, tylko w Toruniu XD

#zuzel