W zakończonym właśnie meczu III ligi Ruch przegrał z P O T Ę Ż N Ą Foto-Higieną Gać
KONIEC KOMUNIKATU
#mecz #pilkanozna